Litani St. Dominikus

Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.

Allah Bapa di Surga, kasihanilah kami.
Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami.
Allah Roh Kudus, kasihanilah kami.
Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Mahaesa, kasihanilah kami.

Santa Maria, doakanlah kami.
Santa Bunda Allah, doakanlah kami.
Santa Perawan termulia, doakanlah kami.
Bapa Agung Santo Dominikus, doakanlah kami.
Pengikut Yesus Kristus, doakanlah kami.
Yang unggul dalam anugerah keutamaan dari Hati Kudus-Nya, doakanlah kami.
Yang menyembah Sakramen Mahakudus, doakanlah kami.
Yang berbakti kepada Bunda Maria, doakanlah kami.
Yang menyebarluaskan penghormatan kepada Bunda Maria, doakanlah kami.
Yang memaklumkan Rosario Suci, doakanlah kami.
Kecemerlangan imamat kudus, doakanlah kami.
Pendiri dan Bapa Ordo Pewarta, doakanlah kami.
Yang menggagalkan kaum Albigens, doakanlah kami.
Yang membangkitkan disiplin gerejawi, doakanlah kami.
Cahaya Gereja, doakanlah kami.
Obor dunia, doakanlah kami.
Pewarta rahmat, doakanlah kami.
Pengajar kebenaran, doakanlah kami.
Gading kemurnian, doakanlah kami.
Rasul sejati, doakanlah kami.
Sangkakala Kabar Gembira, doakanlah kami.
Yang miskin dalam barang-barang duniawi, doakanlah kami.
Yang kaya karena hidup suci, doakanlah kami.
Yang haus akan keselamatan jiwa-jiwa, doakanlah kami.
Pewarta Injil, doakanlah kami.
Teladan penyangkalan diri, doakanlah kami.
Bentara hal-hal surgawi, doakanlah kami.
Garam dunia, doakanlah kami.
Yang mengairi dunia dengan darahmu, doakanlah kami.
Santo Dominikus yang paling rendah hati, doakanlah kami.
Santo Dominikus yang paling murni, doakanlah kami.
Santo Dominikus yang penuh kasih, doakanlah kami.

Supaya pada waktu ajal kami diterima ke dalam Surga bersama denganmu, doakanlah kami.
Kasihanilah kami, ya Tuhan, dan ampunilah kami.
Kasihanilah kami, ya Tuhan, dan kabulkanlah doa kami.

Dari semua dosa dan kejahatan, selamatkan kami ya Tuhan.
Dari jerat dan tipu daya setan, selamatkan kami ya Tuhan.
Dari kematian kekal, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui jasa-jasa Bapa kami Santo Dominikus, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui kasihnya yang berkobar, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui semangatnya yang tak padam, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui karya-karyanya yang luar biasa, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui silihnya yang tak terperi, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui kemiskinannya yang sukarela, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui kemurniannya yang abadi, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui ketaatannya yang sempurna, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui kerendahan hatinya yang mendalam, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui matiraganya yang berharga, selamatkan kami ya Tuhan.
Melalui semua keutamaannya, selamatkan kami ya Tuhan.

Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami, ya Tuhan.
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.

Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.

P: Doakanlah kami, ya Santo Dominikus.
U: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
P: Marilah kita berdoa:
Tuhan yang arif bijaksana, Santo Dominikus sudah menjadi pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga ia menolong umat-Mu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Engkau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad.
U: Amin.

Advertisements