Litani St. Katarina dari Siena

Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.

Allah Bapa di Surga, kasihanilah kami.
Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami.
Allah Roh Kudus, kasihanilah kami.
Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Mahaesa, kasihanilah kami.

Santa Maria, doakanlah kami.
Santa Bunda Allah, doakanlah kami.
Santa Perawan termulia, doakanlah kami.
Santa Katarina, doakanlah kami.
Perawan yang murni bagai Serafim, doakanlah kami.
Putri Yesus yang tercinta, doakanlah kami.
Yang mencintai Hati Ilahi, doakanlah kami.
Yang mengajar tentang Yesus tersalib, doakanlah kami.
Mempelai Allah Putra, doakanlah kami.
Pelayan Ratu Surga, doakanlah kami.
Bunga bakung kemurnian, doakanlah kami.
Teladan kesucian, doakanlah kami.
Pewarta perdamaian, doakanlah kami.
Utusan kabar cinta kasih, doakanlah kami.
Pelindung Gereja kudus, doakanlah kami.
Penasehat para gembala Gereja, doakanlah kami.
Yang menaungi Kota Suci secara istimewa, doakanlah kami.
Putri Santo Dominikus yang sejati, doakanlah kami.
Kemuliaan Ordo Pewarta, doakanlah kami.
Keagungan para perawan, doakanlah kami.
Pujangga para bangsa, doakanlah kami.
Musuh setan yang ditakuti, doakanlah kami.
Pengantara bagi orang yang berdosa, doakanlah kami.
Bunda penuh cinta bagi orang yang malang, doakanlah kami.
Martir karena kerinduan, doakanlah kami.
Yang bersoal-jawab dengan Kristus tentang kebenaran, doakanlah kami.
Yang dianugerahi wahyu Ilahi, doakanlah kami.
Yang penuh semangat untuk keselamatan jiwa-jiwa, doakanlah kami.
Yang dimahkotai dengan mahkota duri, doakanlah kami.
Yang ditandai dengan kelima luka kudus, doakanlah kami.
Yang dipersatukan dengan Mempelai Ilahi, doakanlah kami.

Supaya hati kami dipenuhi dengan cinta kasih Ilahi, doakanlah kami.
Supaya kami jangan sampai kehilangan cinta kasih itu, doakanlah kami.
Supaya kami selalu menghormati Santo Dominikus, doakanlah kami.
Supaya kami taat kepadamu sebagai bunda dan pelindung, doakanlah kami.
Supaya kami tetap setia pada panggilan kami, doakanlah kami.
Supaya kami dapat memberikan teladan yang baik kepada dunia, doakanlah kami.
Supaya kami dapat meninggal dalam cinta kasih Allah, doakanlah kami.
Supaya kami dipersatukan dengan putra-putri Santo Dominikus di Surga, doakanlah kami.

Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami, ya Tuhan.
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.

Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.

P: Doakanlah kami, ya Santa Katarina,
U: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
P: Marilah kita berdoa.
Allah Mahapengasih, hati Santa Katarina Engkau kobarkan dengan cinta Ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan dalam pengabdian diri kepada Gereja. Semoga dengan doa dan permohonannya, umat-Mu tetap diikutsertakan dalam penebusan Kristus dan kelak bersukacita melihat kemuliaan-Nya. Sebab Dialah Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Amin.

Advertisements